De Werkvloer helpt mensen vooruit
De Werkvloer werkt gewoon
WerkvloerDocentenLocatiesTrajectenBOWKlachtenreglement

Trajecten

Alfabetisering

Als u in uw eigen land (bijna) niet naar school bent geweest of als het schrift in uw eigen taal heel anders is dan hier, dan is lezen en schrijven moeilijk. In de wet staat dat u wel moet inburgeren. Om dat goed te kunnen doen, is het belangrijk dat u de taal beter kent. Het is daarom nodig, dat u eerst een cursus alfabetiseren NT2 volgt. In deze cursus worden alle onderdelen die noodzakelijk zijn om gealfabetiseerd te worden, aangeboden:

·       Lezen

·       Schrijven

·       Spreken

·       Luisteren

Tot niveau A1. De cursus is bedoeld  als een voortraject vóór de inburgeringscursus. Zodat u daarna, in overleg,  kunt overstappen naar de inburgeringscursus niveau A2.

Alfabetisering is een opstap voor het behalen van het inburgeringsexamen. Bij alfabetisering leert men de eerste stappen van het lezen en schrijven van de Nederlandse taal net zoals spreken en luisteren. Na het behalen van de eindtoets (op alfa C niveau) kunt u doorstromen naar de inburgeringscursus. 

Werkvloer Inburgering biedt u een veilige leeromgeving, persoonlijk contact en maatwerk. Door gestructureerd en organisatorisch te werken, begeleiden we u naar uw leerdoelen.

 

Inburgeringscursus  ( A2)

Als u uit het buitenland komt en u bent in Nederland komen wonen, wilt of moet u misschien volgens de wet inburgeren. Inburgeren is zorgen, dat u wat over Nederland weet en de taal leert, zodat u mee kunt doen in Nederland.

Werd u vóór 2015 inburgeringsplichtig? Dan dient u voor 5 examens te slagen:

·       Spreken

·       Schrijven

·       Luisteren

·       Lezen  

·       Kennis van de Nederlandse Maatschappij (KNM)

 

Werd u ná 1 januari 2015 inburgeringsplichtig, dan dient u voor 6 examens te slagen:

·       Lezen

·       Schrijven

·       Luisteren

·       Spreken

·       Kennis van de Nederlandse Maatschappij ( KNM)

·     Oriëntatie op de Nederlandse Arbeidsmarkt (ONA)

Hier heeft u een school voor nodig waar u zich thuis voelt en goede begeleiding krijgt om wegwijs te worden in uw nieuwe land. Bij Werkvloer Inburgering  werken docenten die veel ervaring hebben met mensen en weten hoe ze u het beste kunnen ondersteunen.

Werkvloer Inburgering biedt u een veilige leeromgeving, persoonlijk contact en maatwerk. Door gestructureerd en organisatorisch te werken, begeleiden we u naar uw leerdoelen.

Wilt u meer weten over het inburgeringsexamen, kijk dan op de website van DUO:

www.inburgeren.nl

 

Staatsexamen I of II

Deze cursus bereidt u voor op het Staatsexamen programma I of II.

Het is moeilijker dan de andere examens.

Deze cursus is bedoeld voor hoogopgeleide cursisten met een snel leervermogen. 

Als je in je thuisland minimaal 3 jaar middelbare school hebt gedaan, raden wij u aan om te starten met nvieau B1. 

Certificaat staatsexamen:

Met een certificaat van Staatsexamen I - B1 kunt u in Nederland deelnemen aan een MBO-opleiding.

Met een certificaat Staatsexamen II - B2 kunt u naar een HBO of universitaire opleiding. 

Als je staatsexamen NT2 gehaald hebt, hoeft u geen inburgeringsexamen meer te doen. 

Werd u vóór 2015 inburgeringsplichtig hoeft u alleen het Staatsexamen NT2 te doen.

Dan worden de volgende onderdelen tijdens de cursus aangeboden:

·       Lezen op niveau B1of B2

·       Schrijven op niveau B1of B2

·       Luisteren op niveau B1of B2

·       Spreken op niveau B1of B2

Als u slaagt, krijgt u het NT2-diploma. U bent ingeburgerd.

Werd u ná 1 januari 2015 inburgeringsplichtig? Dan moet u naast het Staatsexamen NT2 nog 2 andere examens doen.

Werd u ná 2015 inburgeringsplichtig, dan worden de volgende onderdelen aangeboden:

·       Lezen op niveau B1 of B2

·       Schrijven niveau B1 of B2

·       Luisteren niveau B1 of B2

·       Spreken niveau B1 of B2

·       Kennis van de Nederlandse Maatschappij (KNM)

·       Oriëntatie op de Nederlandse arbeidsmarkt (ONA)

Werkvloer Inburgering biedt u een veilige leeromgeving, persoonlijk contact en maatwerk. Door gestructureerd en organisatorisch te werken, begeleiden we u naar uw leerdoelen.

Wilt u meer weten over het Staatsexamen NT2? Kijk dan op de site van DUO : www.hetcvte.nl

 

Leren en werken

Werkvloer heeft een groot aanbod aan branche specifieke opleidingen welke  u na of tijdens uw inburgeringscursus kunt volgen. 

Werkvloer biedt u de mogelijkheid om na het behalen van uw inburgeringscursus te starten met een beroepsopleiding op MBO niveau (BBL-opleidingen), al dan niet in combinatie met een stage waardoor u een nog beter portofolio kunt samenstellen.

Werkvloer Inburgering biedt u een veilige leeromgeving, persoonlijk contact en maatwerk. Door gestructureerd en organisatorisch te werken, begeleiden we u naar uw leerdoelen.

Wilt u meer weten over de cursussen en opleidingen die Werkvloer aanbiedt klik dan hier.

Basisexamen inburgering buitenland

Het basisexamen inburgering buitenland dient te worden afgelegd door mensen die in Nederland willen komen wonen en die niet uit een EU land komen. De onderdelen van het examen dienen behaald te worden om de 'machtiging voorlopig verblijf' (MVV) te krijgen.

Wij kunnen uw partner voorbereiden voor dit examen.

Na een kort kennismakingsgesprek volgt aansluitend de eerste les. Na de eerste les geven wij advies over het vervolg van het traject. Meestal is het nodig om een aantal (2 tot 10) lessen  te volgen om het examen te behalen.

Na terugkeer in het land van herkomst kunnen de examens worden afgelegd. Daarmee kan de machtiging voor voorlopig verblijf (MVV) verkregen worden.