Meer kans als je de taal beheerst
De Werkvloer werkt gewoon
MBOTaalCursussen

Volwassenen

Tel mee met Taal is een actieprogramma van de ministeries van BZK, OCW, SZW en VWS en is gericht op ophoging van basisvaardigheden. Werkgevers kunnen tot 67% van de kosten voor onze trajecten taal, rekenen en digitale vaardigheden voor werknemers vergoed krijgen.

Als u een beroep op ons doet zorgen wij ervoor dat:

 • de intake van uw werknemers is afgestemd op de subsidie-eisen
 • u voordat wij de aanvraag doen, er zicht op heeft of uw werknemers binnen de criteria van de regeling vallen
 • wij de aanvraag voor u formuleren
 • uw aanvraag tijdig door ons wordt ingediend
 • onze projectadministratie ingericht is overeenkomstig de eisen die de regeling Tel mee met Taal stelt
 • wij u, als u dat wenst, vertegenwoordigen bij activiteiten die verplicht gesteld worden vanuit de regeling
 • de deelnemers de juiste subsidie gebonden activiteiten uitvoeren
 • wij u tijdens de uitvoering van het traject tussentijds informeren over de voortgang
 • wij ervoor zorgen dat u steeds te maken heeft met één aanspreekpunt
 • wij tijdens het traject voor u de contacten met de subsidient onderhouden
 • de subsidient de juiste verantwoordingsgegevens ontvangt

Wilt u meer weten of de mogelijkheden voor uw organisatie bespreken. Neem dan geheel vrijblijvend contact met ons op.