De Werkvloer helpt mensen vooruit
De Werkvloer werkt gewoon
MBOTaalCursussen

Opleidingen, trainingen en cursussen

Wij gaan bij al onze opleidingen en cursussen uit van de kwaliteiten van onze leerlingen en cursisten. De opleidingstrajecten zijn dan ook veelal maatwerk en passend bij de leerling. Door de inzet van deskundige en betrokken opleiders leidt Werkvloer haar leerlingen en cursisten op tot professionele medewerkers met de benodigde vaardigheden en vakkennis. 

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen staat hoog in ons vaandel!

MVO heeft betrekking op het verantwoordelijkheidsgevoel van een ondernemer, waarbij hij met de organisatie verantwoordelijkheid neemt voor de eventuele effecten van de bedrijfsactiviteiten op mens, milieu en maatschappij. Het gaat daarbij om effecten op de korte als op de lange termijn en hangt samen met alle vlakken van de bedrijfsvoering.

 

Werkvloer is een bedrijf dat mensen op een maatschappelijk verantwoorde manier integreert. Wij staan voor marktgericht ondernemen, met een passie voor mens en maatschappij. Daarin zoeken we steeds opnieuw naar een zorgvuldige balans. Voor nu en in de toekomst!

"MVO is de standaard voor ondernemen in de 21ste eeuw."

Daarnaast begeleidt Werkvloer mensen, die om welke reden dan ook buiten het arbeidsproces staan of dreigen te komen staan, middels individueel maatwerk, naar duurzaam en passend werk.