Meer kans als je de taal beheerst
De Werkvloer werkt gewoon
MBOTaalCursussen

Taal

Een goede beheersing van de Nederlandse taal is op de huidige arbeidsmarkt niet meer weg te denken. Van een werknemer wordt verwacht de Nederlandse taal zodoende te beheersen, dat de uitvoering van de werkzaamheden gestimuleerd wordt. 

Het leren van een tweede taal vergt echter inzet, tijd en voldoende taalcontact. Daar speelt de Werkvloer op in! Wij zijn bekend met de taalbelemmeringen, die een (allochtone) medewerker kan ervaren, én we zijn ervaren in het opleiden van de  werknemer.

De Werkvloer leidt een tweedetaalleerder op verschillende wijzes op. 

Ons aanbod in taalcursussen

Alle cursussen kunnen op maat worden samengesteld en worden afgerond met een certificaat.Heeft uw medewerker nog geen inburgeringscursus genoten? Bekijk dan nu onze inburgeringscursus. Reeds een basisvaardigheid Nederlands, maar blijkt dit niet voldoende voor de taken op de werkvloer? Kies dan voor een cursus 'Taal met de Werkvloer' (A2/1F - B1/2F niveau).

Vragen?

Een cursus kan voor uw medewerkers op maat worden samengesteld. Voorafgaand aan een cursus zullen wij uw wensen voor de cursus samenvatten, het lesmateriaal met u doornemen en de medewerker(s) uitnodigen voor een voortraject met intakegesprek en taaltoets, om een startniveau te bepalen.

Heeft u over een van deze cursussen vragen? Neemt u vrijblijvend contact op met de Werkvloer.